Wednesday, 28 November 2012

Latihan Objektif - BM Tahun 2


BM Tahun 2 : Latihan Objektif

A)    Soalan Objektif. Bulatkan jawapan yang betul. 


  1. Ming Lee dan Samy berkawan baik.  _______________________ belajar dalam Kelas 2 Merah.

              A. Kami                          B. Saya                        C. Mereka


  1. Cik Kamala guru kelas kami.  ____________________________ mengajar kami Matematik.

              A. Beliau                         B. Mereka                   C. Kamu


  1. “______________________ mesti menjaga kebersihan kawasan sekolah,” kata Cikgu Tan.

              A. Mereka                       B. Saya                        C. Kita


  1. _______________________ berebut-rebut ketika menaiki bas.

              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tolong


  1. ____________________________ minta kebenaran sebelum keluar dari bilik darjah.

              A. Jangan                        B. Sila                         C. Tidak Boleh

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jawapan :
1. C                  2. A                3. C           4. A            5. B

No comments:

Post a Comment