Tuesday, 20 November 2012

Latihan Tanda Baca

Tanda Baca

Bubuh tanda baca ( . ) dan ( , ) pada ayat-ayat di bawah.
Band 6 DT2 E1 Mengedit dan memurnikan hasil penulisan dari segi ejaan dan tanda baca.

1.) Saya suka menyanyi dan menari

______________________________________________________

2.) Lisa suka makan buah durian manggis dan pisang

______________________________________________________

3.) Nama saya Gopal Saya tinggal di Taman Bahagia

______________________________________________________

4.) Murid-murid hendaklah sentiasa berpakaian kemas dan bersih

______________________________________________________

5.) May memelihara tiga ekor kucing yang bernama Tompok Comel 
      dan Putih

______________________________________________________