Wednesday, 28 November 2012

Latihan Kata Tanya - BM Tahun 3


Latihan Kata Tanya - BM Tahun 3

Isi tempat kosong dengan kata tanya yang sesuai. 

Berapakah       Mengapakah         siapa        bilakah             Bagaimanakah       

1.      ______________________   budak perempuan itu menangis di kantin ?

2.      _______________________ jumlah gula-gula dalam botol itu ?

3.      _______________________  Rosanah terjatuh ke dalam longkang ?

4.      Lagu itu ditujukan kepada _____________ ?

5.      ___________________________ kamu akan memulangkan buku rujukan saya yang kamu pinjam ?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jawapan :
 1. Mengapakah,      2. Berapakah,       3. Bagaimanakah,      4. siapa,        5.  Bilakah

No comments:

Post a Comment