Tuesday, 11 December 2012

Latihan Kata SeruAduh               Cis                   Nah                 Oh       Syabas             Hai                  Wah

1.      _______________, rupa-rupanya begini cara kamu menggunakan kamera digital !
2.      _______________, berani kamu merosakkan telefon bimbit saya !
3.      _______________, kawan-kawan ! Lihatlah computer baru saya.
4.      _______________, sakitnya tangan saya kerana terkena sterika yang panas itu !
5.      _______________, ambil alat kawalan jauh kamu ini semula !
6.      _______________, kejayaan ini adalah kebanggaan untuk kita semua!
7.      _______________, berkereta besar engkau sekarang !

Simpulan Bahasa


Isikan tempat kosong di bawah ini dengan kata simpulan bahasa yang sesuai.
1. Dia akan bekerja dengan lebih rajin lagikalau kamu memujinya.
2.Sekolah itu adalah untuk orang-orangyang tidak tahu membaca dan menulis.
3. Datuknya garang; bila marah mukanyamerah padam.
4. Bapa lebih senang bekerja sendiridaripada bekerja dengan mendapat bayaran.
5. Semua jiran tidak menyukai perangai lelaki itu kerana dia seorang pemabuk.

Penjodoh Bilangan


Pilih penjodoh bilangan yang sesuai bagi setiap butiran di bawah ini.
1. Budak itu mengikat kucing itu dengan se______ tali.
2. Kakak sedang menulis se______ surat.
3. Kakak memakai se______ anting-antingemas.
4. Ali memotong daging dengan menggunakan se____parang.
5. Abu membela beberapa ______ kambing.

Monday, 10 December 2012

Latihan BMBerikan perkataan seerti bagi perkataan yang digariskan .
1. Adik Sulaiman sangat cerdik.
2. Air sungai itu mengalir dengan deras.
3. Abang kelihatan bertambah segak denganmemakai dasi baru.
4. Hati ibu menjadi duka mendengarkan berita itu.
5. Kapal itu karam di tengah laut.