Tuesday, 11 December 2012

Simpulan Bahasa


Isikan tempat kosong di bawah ini dengan kata simpulan bahasa yang sesuai.
1. Dia akan bekerja dengan lebih rajin lagikalau kamu memujinya.
2.Sekolah itu adalah untuk orang-orangyang tidak tahu membaca dan menulis.
3. Datuknya garang; bila marah mukanyamerah padam.
4. Bapa lebih senang bekerja sendiridaripada bekerja dengan mendapat bayaran.
5. Semua jiran tidak menyukai perangai lelaki itu kerana dia seorang pemabuk.

No comments:

Post a Comment